ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਤੀ 03.12.2018 – ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

12.01.2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੱਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ

ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

04/01/2019 12/01/2019 ਦੇਖੋ (111 KB)
ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ- ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 19.11.2018 19/11/2018 26/11/2018 ਦੇਖੋ (244 KB)