ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2016 ਅਤੇ Enf ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ। 2020
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਟਿਕਾਊ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2016 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2020 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ
24/11/2023 01/12/2023 ਦੇਖੋ (9 MB)
ਰੈਡ ਕਰਾਸ – ਏਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਕਾਰੀ (26-09-2014) 27/09/2014 01/10/2200 ਦੇਖੋ (70 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ