ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖ਼ਬਰ

ਅਲੱਗ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 30/03/2020

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ…

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ