ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੋਰ-ਨਵਾਂ-ਕੀ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 20/10/2020

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 30/03/2020

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ…

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਐਨਆਈਸੀ (ਜੀਓਆਈ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 288 ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ ਅਤੇ 207 ਵਿਗਿਆਨਕ / ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 05/03/2020

ਐਨਆਈਸੀ (ਜੀਓਆਈ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 288 ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ ਅਤੇ 207 ਵਿਗਿਆਨਕ / ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ