ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ

ਲੈਂਡ-ਲਾਇਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਇਥੇ

ਮੋਬਾਇਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਇਥੇ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.punjab.bsnl.co.in/

ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਏਕਸਚੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਥਾਨ : ਸੀ ਐਸ ਸੀ, ਜੀ ਐਮ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152001
ਫ਼ੋਨ : 01632-241669 | ਈ-ਮੇਲ : sdecomlfzr[at]yahoo[dot]com