ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਮੋਡੀਊਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੋਨ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਟਾਉ, ਸੜਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੱਧਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://www.igrpunjab.gov.in/

ਸਥਾਨ : ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152001