ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ


ਫ਼ੋਨ : 01632-244553
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ