ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਫ਼ੋਨ : 01632-243829
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://epunjabschool.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਫ਼ੋਨ : 01632-245149
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://epunjabschool.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸੈਕੰਡਰੀ

ਸਸਸਸ (ਲੜਕੀਆਂ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਵਾਰਡ ਨੰ. 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਈ-ਮੇਲ : gsss[dot]ferozepurgirlsfzr[at]gmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : 01632-243906
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://epunjabschool.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਸਸਸਸ (ਲੜਕੇ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਵਾਰਡ ਨੰ. 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਈ-ਮੇਲ : gsss[dot]ferozepurboysfzr[at]gmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : 01632-242731
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://epunjabschool.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ