ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ-ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ

09/10/2018 07/11/2018 ਦੇਖੋ (519 KB) ਭਰਤੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ (472 KB)