ਬੰਦ ਕਰੋ

ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

Filter Document category wise

ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਹੀਟ ਵੇਵ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ 18/04/2024 ਦੇਖੋ (398 KB)
ਹੀਟ ਵੇਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2024 27/03/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2023-24 04/01/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਵਿਕਲਪੀ ਫਾਈਲ : ਦੇਖੋ (2 MB)
ਫਲੱਡ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਪਲਾਨ 2023 21/07/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ (ਆਈਆਈਆਰਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਟੇਬਲ ਸਿਖਰ ਅਭਿਆਸ https://drive.google.com/file/d/1SqLDfIb6G3n3PlTRigqLdQAiAPIeSoNx/view?usp=sharing
12.06.2023 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ (ਆਈ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IRS) ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ https://drive.google.com/file/d/1O-Aez4g-YF5ZYqGDMtVXGTW4uQHDlrI5/view?usp=sharing
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕ ਅਭਿਆਸ ਰਿਪੋਰਟ 17/02/2023 ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 23/02/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2023
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2018 31/10/2018 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਜਲ-ਪਰਲੋ ਦਲ ਯੋਜਨਾ 2018 20/08/2018 ਦੇਖੋ (2 MB)