ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਰਸੇਨ ਚੌਂਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ ਕੋਡ-152002

ਈ-ਮੇਲ : eomcfzr1632[at]gmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : 01632-246293
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : https://mcferozepur.punjab.gov.in/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ