ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਆਜੀਵਿਕਾ  (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ

11/10/2018 22/10/2018 ਦੇਖੋ (213 KB) ਯੋਗਤਾ ਵੇਰਵਾ (228 KB) ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਡਾਉਨਲੋਡ (303 KB)