ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮੇ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮੇ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੱਖੂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੱਖੂ 270227
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 230101
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ 230473 230049
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਮਦੋਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਮਦੋਟ 262264
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244019
ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 220057
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 220698
ਡਿਪਟੀ (ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪਟੀ (ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 246753
ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 243176
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 242453