ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਡੀਪੀਓ)

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਡੀਪੀਓ)
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੱਖੂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੱਖੂ 270587
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜੀਰਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜੀਰਾ 250525
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ 230049
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਘੱਲ ਖੁਰਦ 256043
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮਮਦੋਟ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮਮਦੋਟ 262247
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 220004